Boek

Vanaf 1 juli 2017 is mijn boek: “Leven” beschikbaar als PDF!

De prijs voor dit digitale document is € 7,50.

Wil je het boek ontvangen, stuur dan een email naar j.bosma30@chello.nl. Ik stuur je het boek via WeTransfer toe.

Het boek omvat bijna 200 pagina’s met verhalen, quotes en mooie plaatjes.

 

Hieronder een deel van het voorwoord uit het manuscript:

Dit is geen boek waar uitleg over Avaita Vedanta of non-dualiteit in staat. Daar zijn talloze, prachtige boeken over van diverse leraren. Heel helder geschreven boeken. Achterin heb ik een lijst opgenomen van mijn favorieten.

In het kort kan ik er het volgende over zeggen:

Non-dualiteit is Niet-twee. Er is alleen dat Ene. Dat Ene is de ware natuur van alles. Dat Ene is niet meetbaar, niet benoembaar, het is Alles.
Alles, wat waarneembaar is, verschijnt vanuit dat Ene. Dat Ene is het Waarnemen. Dat is niet waarneembaar omdat jij daaruit verschenen bent. Je bent gelijk aan dat Ene.

De mens is waarneembaar. Dus mensen verschijnen vanuit dat Ene. Dat wil dus zeggen dat ze gelijkwaardig zijn. Dat er in wezen geen verschil is.
De mens heeft zintuigen die de wereld waarnemen. Wat er verschijnt via de zintuigen zijn verschijnselen. Vormen zonder benoeming. Dus niets aan de hand.
Dan ontstaat de persoon. De persoon interpreteert deze vormen en geeft er een naam aan, Ook dat wordt moeiteloos waargenomen door dat Ene. De persoon vindt iets van wat er verschijnt. Heeft er misschien een mening over als mooi of niet mooi, goed of fout. En ook dat wordt moeiteloos waargenomen door het Ene.
Tot we gaan denken dat we de persoon zijn. Dus we vergeten als het ware dat we dat Ene zijn. En ook dat wordt moeiteloos waargenomen. Het heeft alleen alle consequenties en gevolgen die in deze wereld zichtbaar zijn. Het Al vindt daar niks van, maar wij mensen willen “vrede op aarde”. Toch, zonder te zien dat wij allemaal dat Ene zijn……

Het helder krijgen van dit is de basis.